Carline technický benzínový čistič 4L kanister

Carline technický benzínový čistič 4L kanisterCarline technický benzínový čistič 4L kanister
Technický benzínový čistič je výrobok pre technické účely napr. čistenie, odmasťovanie, do benzínových lámp apod.
Výrobca: CARLINE

Technický benzínový čistič je výrobok pre technické účely napr. čistenie, odmasťovanie, do benzínových lámp apod.

BEZPEČNOSTNÝ TEXT:H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H361: Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary. H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H315: Dráždi kožuMeno:
E-mail:
Správa:

OIL SLOVAKIA, spol. s r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra mapa stránok

Copyright © 2015 - 2020 OIL Slovakia, spol. s r.o. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

x

Napíšte nám

E-mail:
korec@oil.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x