Carline technický benzínový čistič 8 x 700g kartón

Carline technický benzínový čistič 8 x 700g kartónCarline technický benzínový čistič 8 x 700g kartón
Technický benzínový čistič je výrobok pre technické účely napr. čistenie, odmasťovanie, do benzínových lámp apod.
Výrobca: CARLINE
Balenie : 8x700g
Vyskozita : Technický benzínový čistič

Technický benzínový čistič je výrobok pre technické účely napr. čistenie, odmasťovanie, do benzínových lámp apod.

BEZPEČNOSTNÝ TEXT:H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H361: Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary. H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H315: Dráždi kožuMeno:
E-mail:
Správa:

OIL SLOVAKIA, spol. s r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra mapa stránok

Copyright © 2015 - 2020 OIL Slovakia, spol. s r.o. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

x

Napíšte nám

E-mail:
korec@oil.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x