OIL Slovakia, spol. s r.o. so sídlom v Nitre je od 1. 1. 2001 výhradný dovozca a dodávateľ olejov a mazív producenta ARAL AG, Bochum, Nemecko.

Od roku 2008 rozšírila spoločnosť OIL Slovakia, spol. s r.o. 
svoje portfólio ponúkaných produktov o oleje a mazivá medzinárodnej ropnej 
a plynárenskej spoločnosti STATOIL ASA, Stavanger, Nórsko.